Universal Students Legal Assistance (USLA) проектисинин эки тараптуу келишимге кол коюлду.

21-апрель Б.Сыдыков атындагы КӨЭАУ В.Ф.Яковлев атындагы Урал мамлекеттик юридикалык университети тарабынан уюштурулган юридикалык клиникалардын эл аралык форумунун негизинде ачылып жаткан Universal Students Legal Assistance (USLA) проектисинин ачылуу аземине катышып, проекттин алкагында эки тараптуу келишимге кол коюлду.
USLA биргелешкен проектисинин негизги максаты социалдык жактан корголбогон жарандарга юридикалык жактан бекер жардам беруу менен бирге студенттердин билим жана жондомдуулук денгээлин жогорулатуу болуп саналат.