«Экономика, бухгалтердик эсеп жана социалдык иш» кафедрасында кесиптик келечек ээлерин даярдоо төмөндөгүдөй профилдер боюнча жүргүзүлөт:

  1. 580100- «Экономика» багыты боюнча «Бухгалтердик эсеп, талдоо жана аудит» профили. (окутуунун күндүзгү жана сырткы формасында)
  2. 580200- «Менеджмент» багыты боюнча «Уюмдун менеджменти» профили. (окутуунун күндүзгү жана сырткы формасында)
  3. 540200. “Социалдык иш” багыты боюнча “Социалдык иш” профили. (окутуунун күндүзгү жана сырткы формасында)
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial