2020-жылдын, 23-апрелинде саат 14.00 дө КӨУда 2020 ONLINE «СҮРӨТ-2020 МОДА-2020» көргөзмөсү болот.

2020-жылдын, 23-апрелинде саат 14.00 дө Кыргыз-Өзбек университетинде «Региондорду өнүктүрүү, өлкөнү санариптештирүү жана балдарды коргоо» жылына карата 2020 ONLINE «СҮРӨТ-2020 МОДА-2020» «Региондорду өнүктүрүү, өлкөнү санариптештирүү жана балдарды коргоо» жылына карата 2020 ONLINE «СҮРӨТ-2020 МОДА-2020» регионалдык көргөзмөсү Инженердик-технология факультетинин Колдонмо механика жана көркөм долбоорлоо технологиясы кафедрасы тарабынан өткөрүлөт