6-СТАНДАРТ. МАТЕРИАЛДЫК-ТЕХНИКАЛЫК БАЗАГА ЖАНА МААЛЫМАТ РЕСУРСТАРЫНА МИНИМАЛДУУ ТАЛАПТАР

 6.1. Окуу-аудиториялык фонд боюнча боюнча маалыматтар

6.2. Окуу-аудиторияларынын паспорттору.

6.3. Компьютердик-лабораториялык класстардын таблицасы; Компьютердик класстардын фото-сүрөттөрү.

6.4. КЭФтин аудиториялык фондго жоопкерлерди бекитүү боюнча бүтүмү.

6.5. Окуу корпусунун техникалык паспортторунун көчүрмөлөрү,

6.6. Фото сүрөттөрү

 6.7. Ош шаардык Мамлекеттик Санитардык-эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун актысынын көчүрмөсү

6.8. Ош шаары, Өрткө каршы кызмат башкармалыгынын бүтүмүнүн көчүрмөсү

6.9. Студенттердин билим алуусуна түзүлгөн шарттардын абалын текшерип туруу үчүн түзүлгөн коммиссиянын курамы.

6.10. К-ӨУнун  Студенттик жатакана жөнүндөгү жобосу, документациялар

6.11. Китепкана фонду жөнүндө маалымат.

6.12.  Ашкананын менюсу.               

6.13.  К-ӨУнун профсоюз уюмунун иш планы. Профилакториянын паспорту.

6.14. Окутуучулар тарабынан иштелип чыккан окуу-усулдук куралдары, электрондук ресурстар жана башка каражаттар менен камсыздалышы жөнүндөгү маалыматтар. 

6.15. Тарбиялык иштердин концепциясы (ссылка);

6.16. Декандын тарбия иштерини орун басарлары жөнүндөгү жобосу;

6.17. Окуу тайпасынын кураторунун иш-кагаздары ;

6.18. Студенттик тайпалардын старостасы жөнүндөгү жобосу.

6.19. Жаштар комитетинин жобосу

6.20. Университеттин ички эрежелеринин тартиптери

6.21. Факультеттин деканынын кураторлорду бекитүү маалыматы

6.22. Декандын тарбия иштери боюнча орун басарынын иш-планы

6.23. Кураторлордун иш-планы

6.24. КӨУнун жаштар комитетинин иш планы

6.25. Факультеттин жаштар комитетинин иш планы

6.26. Программа по адаптации иностранных студентов к условиям и требованиям образовательного процесса в Кыргызского-Узбекском университете.

6.27. Фото отчеттор.

6.28. Студенттердин конкурстардан алган дипломдорунун көчүрмөлөрү.

6.29. “Инновациялык экономика” илимий борборунда даярдалган долбоорлор.

6.30. “Финансист” студенттик ийрими боюнча маалымат.

 

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial