Кызматташуу меморандумуна кол коюшту

Кызматташуу меморандумуна кол коюшту
Тажикстан Республикасында өткөн “Борбордук Азия өлкөлөрүндөгү социалдык иштерди кадрлар менен камсыздоону өнүктүрүү” аталышында тегерек столдо кабыл алынган резолюциянын алкагында “Социалдык иштер” багытындагы кадрларды кесиптик жактан өнүктүрүү жана социалдык чөйрөдөгү адистерди кесиптик даярдоо системасын бекемдөө максатында Кыргыз-Өзбек университетинин ректору, э.и.д., профессор Ч. К. Райымбаев жана социалдык кызматтарды өнүктүрүү фондунун президенти Б. Ш. Суйуналиева өз ара кызматташуу меморандумуна кол коюшту.
Кызматташуунун негизги максаты экономика, бухгалтердик эсеп жана социалдык иштер кафедрасы менен биргеликте окутуучулар , социалдык иштер багытында билим алып жаткан студенттер менен кесиптик тажрыйба алмашууну өнүктүрүү, кесиптик билим берүүнүн инновациялык моделин иштеп чыгуу жана социалдык иштер адистигинин коомдогу ордун жогорулатуу болуп саналат.