1-курс2-курс3-курс
Жалпы кесиптик жана адистештирилген сабактар боюнча млекеттик жыйынтыктоочу аттестациясынын сынак суроолору050704 «Мектепке чейинки билим беруу» (Жалпы кесиптик жана адистештирилген сабактар боюнча комплекстик экзамендин) ПРОГРАММАСЫ
050709 «Башталгыч класстарда окутуу» (Жалпы кесиптик жана адистештирилген сабактар боюнча комплекстик экзамендин) ПРОГРАММАСЫЖалпы кесиптик жана адистештирилген сабактар боюнча мамлекеттик жыйынтыктоочу аттестациясынын сынак суроолору
http://050709 «Башталгыч класстарда окутуу» (Жалпы кесиптик жана адистештирилген сабактар боюнча комплекстик экзамендин) ПРОГРАММАСЫЖалпы кесиптик жана адистештирилген сабактар боюнча мамлекеттик жыйынтыктоочу аттестациясынын сынак суроолору
Вопросы итоговой государственной аттестации по дисциплине «Общее профессиональные специализированные дисциплины»ПРОГРАММА итоговой государственной аттестации (Комплексный экзамен по общим профессиональным и специализированным дисциплинам) Специальность 050709 «Преподавание в начальных классах»
http://Кыргыз тили жана адабияты сабагы боюнча мамлекеттик жыйынтыктоочу аттестациясынын сынактын суроолору
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial