Онлайн ачык сабак 19-май күнү, саат 11:00дө Тарых-филология факультетинин англис филология кафедрасынын окутуучусу Пазилова Тунукай «Weather and natural disasters» аталышындагы көргөзмөлүү ачык сабагын онлайн режиминде өттү.

📱📲💻Онлайн ачык сабак
🔴 19-май күнү, саат 11:00дө Тарых-филология факультетинин англис филология кафедрасынын окутуучусу Пазилова Тунукай «Weather and natural disasters» аталышындагы көргөзмөлүү ачык сабагын онлайн режиминде өттү.
🔵Сабакта окутуунун PPP (Presentation, Practice, Pruduction) усулу ийгиликтүү колдонулуп, студенттердин активдүүлүгүн күчөттү.Сабак, окутуучу тарабынан студенттердин маалыматка ээ болуу аракетин мотивациялоо жогорку деңгээлде уюштурулгандыгы менен өзгөчөлөндү.

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial