Кесипттик лицейдин окутуучусу Гайназарова Азиза география предмети боюнча ачык сабак өттү.

Кесипттик лицейдин окутуучусу Гайназарова Азиза география предмети боюнча ачык сабак өттү. Сабак көргөзмө куралдарды пайдалануу менен интерактив доскада жакшы денгээлде отту