Өндүрүштүк байланыштар

Тарых-филология факультетинде практикалар боюнча жумуштар да жолго коюлган.         Биздин студенттер Ош шаарындагы келишим түзүлгөн №52 “Кыргыз-Түрк достугу” мектеп-лицейи, № 8 М.Горький, Ош Билим Ордо, №2 К. Маркс, № 50 П.Ж.Нышанов, №21 А.С. Пушкин, №18 А. Навои, Сапат лицейи, №42 “Керме-Тоо”, №4 Киров атындагы  жана башка ушул сыяктуу орто мектептерде, гимназия-лицейлерде практикаларын өтөшөт.

Негизинен факультеттеги 2 багыт боюнча (Филологиялык билим берүү жана социалдык-экономикалык билим берүү):

  1. Үйрөнчүк-педагогикалык;
  2. Кесиптик-базалык;
  3. Кесиптик-багыттык практикалары уюштурулат.

 

Факультетте студенттер практикага чыгуунун алдында педагогикалык практиканы уюштуруу жана өткөрүү боюнча практиканын башчысы А. Бердигулов менен биргеликте конференция өткөрүлөт.

Практикага кыргыз филология кафедрасынын окутуучуларынан: Н.Д. Тилекова, Б.Т.Исмаилова, С.Р. Акматова, С.К. Жусуева, Г.О. Усаровалар, орус филология кафедрасынын окутуучуларынан: Р.В.Алиева, Я.Рузиева, Ф.Бечелова, англис филология кафедрасынын окутуучуларынан: Р.Абакулов, Д.Сайидырахимова, А.Жалиев, тарых жана философия кафедрасынан: Г.Охунова, Н.Адышева, М.Ташалиевалар жетекчилик кылышат.

Практика учурунда окутуучуларыбыз студенттердин сабактарына катышып, усулдук жактан жардам беришет. Студенттер практика учурунда предметтер боюнча ачык сабактарды жана иш –чараларды уюштурушат.  2018-жылы апрель-март айларында өткөрүлгөн кесиптик-базалык практикада СЭБТ-16 тайпасынын студенттери Жакшыбаева Анара, Мендалы кызы Жаркынай, ФБК-16 тайпасынын студенттери Бактыбек кызы Гулнур, Мамытова Айзирек, Кубанычбек кызы Айдай, Эркинова Гуласелдер  мектеп  админстрациясы жана предмет мугалимдери тарабынан ыраазычылык берилди.

         Тарых-филология факультетинде багыттардын окуу планына ылайык СЭБТ тайпалары архивдик-музейдик, ал эми ФБК, ФБО тайпалары фольклордук-диалектологиялык, речтик практикаларына Кыргызстандын жана кошуна мамлекеттердин айылдарына, музейлерине, тарыхый жерлерине чыгышат.

 

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial