Факультеттин тарыхы                     Факультеттин тарыхы

Юридика-бажы факультети, Университетибиздин Уставы, негизги тапшырмалары, «Билим берүү мыйзамы», КР өкмөтүнүн  №346 токтомундагы факультет жөнүндөгү жобого ылайык, окуу-усулдук, тарбиялык, илимий иштер ишмердүүлүгүн жүргүзүүдө.

1994-жылы Кыргыз-Өзбек жогорку колледжинде орто квалификациядагы (атайын орто билимдүү) юристтерди даярдоочу 02.04 «Административдик-укуктук ишмердүүлүк» адистиги ачылган.

1996-жылы орто звенодогу юристтерди даярдоо  үчүн  өз алдынча «Социология жана укук»  бөлүмү түзүлгөн. Бул бөлүмдүн базасында, Юридика-бажы факультети  К-ӨУнин Окумуштуулар кеңешинин чечими менен 1997-жылдын декабрь айында  түзүлгөн.

Юридикалык-бажы факультети  1997-жылдын октябрындагы Билим, илим жана маданият министрлигинин №10/3-2 коллегиясынын чечимине ылайык «К-ӨУнин лицензиялык экспертизалары жөнүндө жыйынтыгы» Ал №025 лицензиясынын негизинде ишмердүүлүгүн жүргүзгөн.

1997-жылдан тартып тарыхый, өзгөчө татаал жолду басып өтүү менен жаркын келечектүү өнүгүүгө багыт алган факультет  азыркы мезгилде  «Мамлекеттик укуктук сабактар», «Жеке укуктар»  кафедраларын, «Соттук отурумдар залы», «Криминалистика» «Конституциялык укук», «МАмалекеттин жана укуктун тарыхы» окуу кааналарын, «ТОКТОМ» маалыматтык укуктук борборун, окуу усулдук кааналарын камтуу менен  юриспруденция багыты жана бажы иши адистиги боюнча жогорку билимдүү студенттерди даярдап чыгарууда.

Биздин негизги максатыбыз:  жогорку билимдүү юриспруденция жана бажы иши тармагындагы коомдун талабына ылайык мамлекетибиздин укуктук калыптанышына, укуктук саясатты ишке ашырууга салым кошо турган  жогорку квалификациялуу адистерди даярдап чыгаруу.

Адистерди даярдап чыгарууда факультет Университетибиздин негизги тапшырмаларына таянат.

ФАКУЛЬТЕТТЕГИ АДИСТИКТЕР ЖАНА БАГЫТТАР

  • 530500 — «Юриспруденция» (бакалавр) – нормативдик окуу мөөнөтү күндүзгү бөлүмдө 4 жыл жана сырттан окуу 5 жыл;
  • 530004 – «Бажы иши» — нормативдик окуу мөөнөтү күндүзгү бөлүмдө 5 жыл жана сырттан окуу 6 жыл.
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial