ТФФ онлайн интелектуалдык сынагы уюштурулат.

Тарых-филология факультетинин кыргыз филология кафедрасы тарабынан «Манас эпосу жана келечек муундар» аталышындагы студенттердин жана орто мектептин бутуруучулорунун арасындагы онлайн интелектуалдык сынагы уюштурулат.