ТИББ Паспорту

ТАБИГЫЙ ИЛИМДЕРДИ ОКУТУУНУН УСУЛУ

КАФЕДРАНЫН  ПАСПОРТУ

Бүгүнкү күндө кафедрабызда азыркы учур талабына керектүү, келечектүү деп эсептелинген төмөнкү багыттар боюнча кесип ээлери даярдалат:

550100 – Табигый илимий билим берүү

Ыйгаруу квалификациясы (Бакалавр)

550100 – Табигый илимий билим берүү: профили-биология

550100 – Табигый илимий билим берүү: профили-география

550100 – Табигый илимий билим берүү: профили-химия

 

“Элдин жашоо-турмушу анын билимине байланыштуу”-деп айтылат. Ошондуктан замандын талабына ылайык мугалимдер жогорку билимдүү болушу керек. Биздин кафедра мугалимдердин жогорку деңгээлде даярдоо менен алардын  профессионалдык мүмкүнчүлүктөрүн түрдүү сферада эмгектенүүгө шарт түзүп берет. Бул кесипти бүтүрүүчүлөр:

 • Билим берүү тармактарында (мектеп, лицей, колледж, университет ж.б.);
 • лабораторияларда;
 • токой чарбаларында;
 • эколог катары;
 • жашылдандыруу тармактарында;
 • суу чарбачылыгында;
 • өзгөчө кырдаалдарда ж.б. кесиптерде иштей алышат.

 

 

                Бакалаврдын кесиптик ишмердүүлүгүнө мүнөздөмө

Бүтүрүүчүлөрдүн кесиптик ишмердүүлүгүнүн областы

 

         Билим берүү

         Илим

         Коомдук — маданий сфера.

 

Бүтүрүүчүлөрдүн кесиптик ишмердүүлүгүнүн обьектиси

 

         билим берүү процесси;

         билим берүү чөйрөсү;

         окутуунун ишмердүүлүгү;

         өздүк педагогикалык ишмердүүлүк.

 

Бүтүрүүчүлөрдүн кесиптик ишмердүүлүгүнүн түрлөрү

         педагогикалык;

         уюштуруу-башкаруу;

         кесиптик өнүгүү.

 

 

Профессордук-окутуучулардын курамы
             
Кафедралардын, бирикмелердин аталышыПОЖдун саныИлимдин докторлоруИлимдин кандидаттарыпрофессорлордоценттерМагистрлерАга окутуучулар ОкутуучуларОЖК (УВП)
БардыгыШтат.Айкал.БардыгыШтат. Айкал.БардыгыШтат. Айкал.
ТИОУ кафедрасы1111 11 44 1 262 
Бардыгы1111 11 44 1 262 
                

 

      Илимдин доктору —  1

      Илимдин кандидаты -4

      Ага окутуучу — 6

      Окутуучу  — 2

 

Бакалавр багытын даярдоодо студенттердин контингенти

Даярдоо багытыСтуденттердин контингенти
КүндүзгүСырткыБардыгы
1. 550100

Табигый илимий билим берүү

317369686
 Жалпы:317369686

 

Окуу процессин камсыз кылуу үчүн төмөнкүлөр болушу керек:

Лекциялык зал – 2

Практикалык  сабактар үчүн аудиториялар -5

Интерактивдик доска – 4

Видео проектор – 1

Окуу — лекциялык  3D Интерактивдик виртуалдык-анатомиялык комплекс – 1

 

Материалдык база менен камсыз кылууда төмөнкүлөргө ээ болушу керек:

 • Лекциялык жана практикалык сабактарды өткөрүү үчүн доска, парта, аудитория үчүн мультимедиялык куралдар менен камсыз болуу;
 • компьютердик класстар, Интернет менен камсыз кылуу;
 • библиотека, окуу залдары, илимий түзүмдүн китеп фондусу, усулдук, окуу жана чыгармачылык адабияттар, илимий журналдар, электрондук ресурстар;
 • бакалавриат программасын окутууда 25% ден ашык электрондук-библиотека менен камсыз кылуу;

 

 

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial