Тарыхы

«Экономика, бухгалтердик эсеп жана социалдык иш» кафедрасы Кыргыз-Өзбек университетинин жетекчилигинин университеттин түзүмдөрүн оптималдаштыруу чечимине ылайык окумуштуулар кеңешинин чечими менен каржы- экономика факультетинин курамындагы «Ишканалар экономикасы жана аны башкаруу», «Бухгалтердик эсеп, аудит жана анализ» кафедрасынын биригүүлөрү аркылуу  2013 –жылдын  3 -сентябрдагы № 1 протоколунун негизинде  кайрадан уюшулган.

Кафедраны кайрадан уюштуруу,  анын ишмердүүлүгүн жөнгө салуу үчүн доцент К.С. Токторов ректордун 2013- жылдын  3- сентябрдагы № 90 «НИ» буйругу менен кафедра башчысы болуп дайындалган.

Университеттин түзүмдөрүнүн жетекчилерин конкурстук тандоо аркылуу дайындоо боюнча 2013- жылдын 4- ноябрындагы окмуштуулар кеңешинин кезексиз отурумунун №4 протоколунун негизинде 5- ноябрь 2013- жылы ректордун № 126 «НИ» буйругу боюнча экономика илимдеринин кандидаты, доцент Ш.О. Шакиев кафедра башчысы кызматына бекитилди.

2017-2018-окуу жылында кафедранын курамы жана аталышы өзгөрүүгө дуушар болду. Кыргыз-Өзбек университетинин окумуштуулар кеңешинин 2017-жылдын 8-сентябрындагы чечимине ылайык университеттин жетекчилигинин №70-ни буйругуна ылайык пайда болгон жагдайларга, окуу пландарынын өзгөрүлүшүнө жана факультеттин курамына 540200 “Социалдык иш” профили  кошулгандыгына   байланыштуу “Экономика жана бухгалтердик эсеп” кафедрасынын негизинде кайрадан     “Экономика,бухгалтердик эсеп жана социалдык иш” кафедрасы аталышына ээ болду. 2019-жылдын 24-январындагы  Окумуштуулар кеңешинин чечимине ылайык кафедра башчысы болуп э. и. к., доцен Ф. Т. Артыкбаева кафедранын башчысы болуп дайындалган. Учурда ректордун буйругу менен кафедранын башчысынын милдетин аткаруучу болуп э.и.к., доцент Н. С. Арынова бекитилген . Азыркы күндө кафедрада 10 ПОЖ эмгетенүүдө. Алардын экөө илимдин докторлору, 4 илимдин кандидаты, 3 ага окутуучу, 2 окутуучу.

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial