Тарыхы

 Чет тилдери кафедрасынын тарыхы

2019-2020-окуу  жылына карата саны кескин түрдө өскөндүгүнө байланынтуу сентябрь айындагы  университеттин  илимий кеңешинин токтому  менен  Тарых  филология  факультетинин  «Англис филологиясы» кафедрасы экиге болүнүп, окуу процессинин зарылдыгынан улам, факультеттер аралык англис тилин окутуу максатында 2019-жылдын           13-сентябрында  Чет тилдери кафедрасы жаңыдан  түзүлгөн. Чет тилдери кафедрасынын башчылыгына доцент Д.Ы. Жусупова  дайындалып, бүгүнкү күндө  кафедраны жетектеп келүүдо.  2020-2021 окуу жылында, кафедранын курамын жалпысынан жети окутуучу түзөт,  алардын  ичинде  бир доцент, бир  ага окутуучу, эки магистр (бирөөсү лаборант окутуучу )  жана  үч окутуучу  эмгектенишет. Чет тилдери кафедрасында окуу процесси университеттин жалпы    факультеттеринде жұргүзүлөт. Ошондой  эле  окуу-усулдук , илимий  жана тарбиялык иштери жүргүзүлот. Кафедра материалдык-техникалык материалдар менен толук камдуу жабдылган.

                               Кафедранын функционалдык түзүлүшү

Кафедранын илимий байланыштары жана 2020-2021-окуу жылына карата пландаштырган окуу усулдук колдонмосу

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial