Тарыхы 

Тарыхы        Курамы       Окуу-усулдук ишмердүүлүк        Илимий багыттары

Маданий-массалык иш — чаралар 

Бүтүрүүчүлөр 


Кыргыз филология кафедрасы

 

К а ф е д р а н ы н   т а р ы х ы

 

1997-жылдын түрк-славян филологиясы кафедрасы түзүлүп, кафедраны филология илимдеринин кандидаты, доцент Р.У.Алиева жетектеген.

Ушул эле жылдын сентябрь айында түрк — славян филологиясы кафедрасынан түрк филологиясы кафедрасы бөлүнүп чыгып, кафедраны филология илимдеринин кандидаты, доцент О.М.Тожиев башкарган.

Кыргыз – Өзбек университетинде кыргыз тили жана адабияты адистиги ачылгандыгына байланыштуу 2000-жылдын сентябрь айында түрк филологиясы кафедрасынан кыргыз филология кафедрасы бөлүнүп чыгып, кафедраны филология илимдеринин кандидаты, доцент Г.К.Койчуманова жетектеген.

2001-жылдын март айында кафедраны улук окутуучу Б.Э.Байтиков, 2001-жылдын сентябрь айынан 2008-жылдын декабрына чейин филология илиминин кандидаты, доцент Б.К./күевалар башкарышты.

2009-жылдын январь айынан 2018-жылдын ноябрына чейин п.и.к., доцент Н.Д.Тилекова үзүрлүү жетектеди.

2019-жылдын январынан баштап филология илиминин кандидаты, доцент Б.Т.Исмаилова жетектей баштады.

Кыргыз тили жана адабияты адистиги ачылган жылдан бери 500дөн ашуун бүтүрүүчү аяктап, бүгүнкү күндө Кыргызстандын жана кошуна өлкөлөрдүн билим берүү жана башка тармактарында эмгектенип келишет.

Жыл сайын окуу планынын негизинде 1-курстун студенттери фольлордук-диалектологиялык практиканы Түштүк региондорунун райондорунда жана Өзбекстан Республикасынын Андижан областынын райондорунда өткөрүп, анын жыйынтыгы катары фольклордук материалдар  жыйналып, дипломдук, курстук иштер жазылып турат.

Кафедранын окутуучулары квалификациясын жогорулатуу максатында республикалык, областтык деңгээлдеги өткөрүлгөн семинарларга, бардык республикалык, регионалдык илимий-конференцияларга катышып турушат.

Кыргыз филология кафедрасы КРнын Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан мамлекеттик аттесстациядан өткөрүлүп лицензиясы 2019-жылга чейин узартылды.(№ LD170000250)

2012-жылдын сентябрь айынан баштап Кыргыз Республикасындагы билим берүү жана илим министрлигиндеги  реформага ылайык ЖОЖдордогу эки баскычтуу билим берүү системасына өткөндүгүнүн  негизинде кафедра Филологиялык билим берүү багытындагы кыргыз тили жана адабияты профили боюнча  бакалавр даярдайт.

Кыргыз филология кафедрасынын башкы максаты жана милдети —  окутуу кыргыз жана кыргызча эмес тилдерде  жүргүзүлгөн  орто мектептердин кыргыз тили жана адабияты мугалимин даярдоо менен бирге кафедранын профессордук-окутуучулар курамынын сапатын жогорулатуу. Тагыраак айтканда кафедрада окуу процессин  15 окутуучу аткарат. Алардын ичинен:  Кандидат -6, доцент  — 5,   улук окутуучу – 1.

Кафедранын окутуучуларынын көпчүлүгү 15 жылдан ашык  педагогикалык   эмгек стажына  ээ.  Атап өтсөк:

 1. Тилекова Н.Д. – п.и.к., улук окутуучу 25 \ 23 жыл;
 2. Исмаилова Б.Т. – ф.и.к., улук окутуучу 20 \ 19 жыл;
 3. Сарыков С.Т.- ф.и.к., улук окут. 30 \ 23 жыл;
 4. Койчуманова Г.К. — ф.и.к., доцент 33 \ 33жыл;
 5. Усарова Г.О. – п.и.к., улук окутуучу     21 \ 19 жыл;
 6. Жусуева С.К.–ф.и.к.,улук окутуучу 17 \ 17 жыл;
 7. Акматова С.Р. – окутуучу    48 \ 38 жыл;
 8. Алибекова Ө.Б.- окутуучу      27 \ 27 жыл;
 9. Кыргызбаева Р.З. – окутуучу 2 \ 8 жыл
 10. Заирова А.Р. – окутуучу    7 \ 12 жыл

11.Исмаилова С.Ж.   10 \ 10

12.Борубекова Г.К.    18 \ 10

13.Токтобаева А.Д.    13 \ 8

 1. Абдимиталип к Н.  3 \ 3
 2. Мамитова Б.
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial