Гуманитардык- педагогикалык факультети
Модулдарды тапшыруунун графиги

Күндүзгү окуу бөлүмүнүн жадыбалы

1-курс2-курс3-курс
Кайра тапшыруунун графиги
Гуманитардык-педагогикалык факультетинин күндүзгү бѳлүмүнүн 4- курстарына 2020-2021-окуу жылынын экинчи жарым жылдыгындагына карата жыйынтыктоочу текшерүүнү кайра тапшыруунун графиги
ГПФнын сырттан окуу бөлүмүнүн 2-3-курстарынын 2020-2021- окуу жылынын 2-жарым жылдыгындагы жайкы сыноо-сынактарды тапшыруу

Сырттан окуу бөлүмүнүн жадыбалы

1-курс2-3-курс
4-курс5-курс

ГПФнын сырттан окуу бөлүмдүн 5-курстарынын 2020-2021- окуу жылынын 2-жарым жылдыгындагы  жайкы сыноо-сынактарды кайра тапшыруу  ИРЕТТЕМЕСИ

ГПФнын  сырттан окуу бӨлүмүнүн   2-3-курстарынын студенттеринин 2020-2021-окуу жылындагы  кышкы сыноо-сынактарды кайра тапшыруу И Р Е Т Т Е М Е С И

Б.Сыдыков атындагы Кыргыз-Өзбек эл аралык университетинин Гуманитардык-педагогикалык факультетинин күндүзгү бѳлүмүнүн 2020-2021-окуу жылынын экинчи жарым жылдыгындагына карата жыйынтыктоочу текшерүүнү тапшыруунун графиги

ГПФнын 2020-2021- окуу жылынын 2-жарым жылдыгына карата сырттан окуу бөлүмүнүн 4-курстары үчүн сыноо-сынактарды тапшыруу ИРЕТТЕМЕСИ

 

ГПФнын сырттан окуу бөлүмдүн 1-курстарынын 2020-2021- окуу жылынын 2-жарым жылдыгындагы 
жайкы сыноо-сынактарды тапшыруу
ИРЕТТЕМЕСИ

Г-ПФнын сырттан окуу бӨлүмүнүн 4-курстарынын студенттеринин 2020-2021-окуу жылындагы кышкы сыноо-сынактарды кайра тапшыруу 

ГПФнын 2020-2021- окуу жылынын 2-жарым жылдыгына карата сырткы бөлүмдүн 4-курстары үчүн семестрдик окуу планы                           

Гпфнын сырттан окуу бөлүмдүн 5-курстарынын 2020-2021- окуу жылынын 2-жарым жылдыгындагы жайкы сыноо-сынактарды тапшыруу  иреттемеси  

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial