Онлайн илимий семинар уюштурулду

16-апрель күнү КӨУнун Эл аралык инвестиция жана тышкы байланыштар департаментинин сунушу менен тарых-филология факультетинин тарых жана философия кафедрасы тарабынан онлайн илимий семинар уюштурулду. Онлайн илимий семинардын коногу болуп КРнын УИАсындагы Б.Жамгырчинов атындагы тарых, археология жана этонология институнун директору, КРнын УИАсынын корреспендент мүчөсү, профессор А.А.Асанканов «Апрель революциясынын себептери, жыйынтыгы жана сабактары» деген темадагы докладын баяндады. Семинар суроо-жооптор менен толукталып, кызыктуу талкуу жүрдү. Илимий семинарга КОУнун илимий иштер боюнча проректору, т.и.д., проф. М.М.Исманов, Эл аралык инвестициялар жана тышкы байланыштар департаментинин директору, философ.и.д., проф. А.Т.Балтабаева, МТ жана СИ боюнча проректор ф.и.к., доц. С.Т.Сарыков жана ТФФнын деканы, п.и.к., доц. Н.Д.Тилековалар катышып, ой-пикирлерин, сунуштарын ортого салышты. Онлайн семинарга университеттин окутуучулары жана студенттери активдүү катышууну камсыздашты.