Окуу-усулдук иштери

Окуу жана материалдык-техникалык базасы, китепкана  фонду

Факультеттин кафедраларындагы окуу пландары, усулдук иштери, тиешелүү предметтердин жумушчу программалары, силлабустары, окуу-усулдук комплекстери мамлекеттик стандартка жана нормативдик талаптарга ылайык келүү менен бирге, факультеттеги окуу-усулдук кеңештеринде талкууланып түзүлгөн. Кафедрада аккредитациянын талаптарына  ылайык  иш жүргүзүлүп, анын негизиндеги стандарттар боюнча документтер жана папкалар даярдалууда. Факультеттеги багыттар боюнча НББП иштелип чыгып, анын негизинде жумуштар алынып барылууда.

Тарых-филология факультети университеттин №1 окуу имаратында жайгашкан. Факультет 30 окуу каанасына ээ, алар 8 лекциялык каанадан, 16 практикалык каанадан, 2 компьютердик каанадан, 4 кафедралык каанадан турат. “Мамлекеттик тилди үйрөтүү жана өнүктүрүү”, “Славян маданияты”, “Англис ресурстук борбору”, “Манас таануу”, “Айтматов таануу” борборлору иш алып барышат.

Борборлор, кафедралар, кааналар аудио-видео, компьютер техникалары жана интерактивдүү доскалар менен заман талабына ылайык жабдылган. Студенттерге терең билим берүүдө компьютердик кааналар тез ылдамдыктагы интернетке туташылып кызмат кылат.

Филологиялык билим берүү багытындагы студенттер үчүн факультетте окуу-усулдук каана түзүлгөн, 3000ден ашуун окуу китептери менен камсыздалган.

Тарых-филология факультетинин базасында окумуштуу окутуучулардын демилгеси менен тарых музейи түзүлгөн. Музейдин эң байыркы экспоннаттары КР Улуттук илимдер академиясынын тарых институту менен биргеликте жүргүзүлгөн археологиялык казылмалардан алынган.

Тарых-филология факультети университеттин “Эң мыкты түзүмү” деген номинациясын бир нече жолу утуп алган. Факультеттеги кафедралар дагы бир нече ирет “Эң мыкты кафедра” (кыргыз филология кафедрасы-2016-2017-жж.) номинацияларына ээ болушкан.

 

Студенттердин контингенти

 

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial