Окуу-усулдук ишмердүүлүк

Окуу-усулдук ишмердүүлүк

  Кыргыз филология кафедрасында окуу-усулдук ишмердүүлүгүнүн аткарылышы талапка ылайык деӊдээлде жүргүзүлөт. Кафедра тарабынан филологиялык билим берүү багыты боюнча окуу пландары иштелип чыгып, жумушчу окуу пландары окуу департаменти тарабынан бекитилип, анын негизинде профилдик дисциплиналар боюнча  окутуучулар тарабынан жумушчу программалар иштелип чыккан.

Филологиялык билим берүү багытында окуган студенттер үчүн окуу китептери менен камсыздалган. Студенттерге билим берүүдө материалдык-техникалык база талапка жооп берет. Ар бир аудиторияларда электрондук доскалар менен жабдылган.

Кыргыз филология кафедрасынын окутуучулары студенттердин билимин тереӊдетүү, интелектуалдык деӊгээлин жогорулатууда   окутуунун жаӊы технологияларынын негизинде сабак өтүшөт.

 

 

2018-2019-окуу жылынын I жарым жылдыгына пландаштырылган ачык сабактар график боюнча өтүлдү.

Октябрь айында улук окутуучу С.Р. Акматова да ФБА-1-18 тайпасына «Кыргыз тили жана адабияты» предметинен «Энчилүү жана жалпы аттар» деген темада ачык сабагын жогорку деңгээлде өтүп, «эң жакшы» деген баага татыды.

Ошондой эле кафедранын доц.м.а., ф.и.к.  Б.Т. Исмаилова ФБК-16 тайпасына «Орус адабияты» предметинен «А.С.Пушкиндин чыгармачылыгы» деген темада ачык сабак өттү.

Ноябрь айында  кафедранын улук окутуучусу, п.и.к. Г.О. Усарова ФБК-1-15 тайпасына Кыргыз маданиятынын тарыхы предметинен «Кыргыз элинин коомдук жана үй-бүлөлүк турмушу» деген темада ачык сабагын эң жогорку деңгээлде өттү. Сабак өз максатына жетип «эң жакшы» деп бааланды. Жана ушул эле айда ф.и.к., улук окутуучу С.К. Жусуева ФБК-16 тайпасына  «Кыргыз тилин окутуунун усулу» предметинен «Сабактын инновациялык методдору» деген темада көргөзмөлүү ачык сабагын өттү.

Декабрь айында КФ кафедрасынын улук окутуучу Ө.Б. Алибекова ФБК-1-16 тайпасына Сөз жасоо предметинен «Сөздөрдүн морфологиялык жол менен жасалышы» деген темада көргөзмөлүү ачык сабагын интерактивдүү методдун негизинде  өттү. Сабактын иштелмеси алдын-ала даярдалып, иштелмеде пландаштырылган иш-аракеттердин баары аткарылды. Көрсөтмөлөр, ресурстар активдүү колдонулду. Жыйынтыгында сабак өз максатына жетип «эң жакшы» деп бааланды. Кафедранын п.и.к., доц.м.а. Н.Д.Тилекова ФБК-1-18 тайпасына «Кыргыз эл оозеки чыгармачылыгы предметинен» «Кыргыз эл табышмактары жана жаңылмачтары» деген темада көргөзмөлүү ачык сабагын өттү. Сабак өз максатына жетип «эң жакшы» деп бааланды.

Ар бир өтүлгөн ачык сабактар ЖОЖдун талабына жооп берүү менен оң баага татыктуу болуп, катышкан окутуучулар тарабынан жакшы пикирлер айтылды. Ошондой эле, бул сабактардын пландаштырылышы жана өтүлүшү кыргыз тили жана адабияты профилинде жана башка багытта окуп жаткан студенттердин билим деңгээлин көтөрүү жана сабактардын сапатын жогорулатуу максатын көздөйт.

 

 

 

Кыргыз филология кафедрасы тарабынан 2017-2018-окуу жылында төмөнкү окуу-усулдук колдонмолор иштелип чыкты:

  1. Усарова Г.О. Кыргыз диалектологиясы предметинен “Тесттер жыйнагы” аттуу окуу-усулдук колдонмо;
  2. Алибекова Ө.Б. жана С.К.Жусуевалар Кыргыз тилин окутуунун усулу предметинен “Лекциялык курс” аттуу окуу-усулдук колдонмосу

 

Кыргыз филология кафедрасында окутуучулар жылы бою квалификациясын жогорулатуу боюнча уюштурулган семинар-тренингдерге активдүү катышып келүүдө. 2019-жылдын 5-6-октябрында кафедранын улук окутуучусу п.и.к., Н.Д.Тилекова “Эл баасы» аккредитациялык агенттиги уюштурган семинарга катышып, сертификатка ээ болду.

 

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial