Окуу-материалдык базасы

Факультет

КафедраОкуу-материалдык база

  Каржы-экономика факультетинде толук кандуу окуу жараянын алып баруу үчүн 17 окуу аудиториялык жана иш кааналары пайдаланылат. Окуу кааналарында керектүү оңдоп түзөө иштери жүргүзүлүп, окутуу үчүн керектүү көрсөтмө куралдар менен жабдылып, окутууга толук шарттар түзүлгөн. Ар бири боюнча кенен бере турган болсок: 3 компьютердик класс (интернет булагына туташтырылган), 1 электрондук-интерактивдүү тактайча менен жабдылган медиа-борбор, китепкана, студенттик ашкана, спорттук аянтча бар. Сабактарды толук кандуу өтүү үчүн төмөндөгүдөй техникалык каражаттар менен камсыздалган: 37 даана компьютер, 7 принтер, 3 электрондук-интерактивдүү тактайча, 3 ноутбук, 3 проектор, 2 телевизор, 2 DVD. 3 видеобайкагыч, 1 видеокамера.

Факультеттин  китепканасында экономика багытындагы адистерди даярдоодогу китеп фонду 8258 нусканы (экземпляр) түзөт. Алардын ичинде бухгалтердик эсеп жана аудит, ишканалардын ишмердүүлүгүнө талдоо жүргүзүү, менеджмент, маркетинг, ишкана экономикасы, каржы жана насыя, банк иштери, баалуу кагаздар, салык жана салыкка тартуу, инвестиция, социалдык иш жана жалпы экономика багытындагы кесиптик адабияттар, мезгилдик атайын илимий басма газета-журналдары, усулдук колдонмолор менен камсыздалган.

 

 

Аудитория, каана, лабораториянын аталышыКаананын №Аянты (м2)Компьютер, ноутбук, планшет ж.б. саны Орундардын саны Эск.
1.«Экономика, бухг.эсеп жана социалдык иш» кафедрасы300 каана151 компьютер

1 принер

10
2.«Социалдык иш»301 ок.ауд.301 интерактив.доска

1 ноутбук

1 видеобайкагыч

24
3.«Инновац.эконом.» ИИБ302 каана151 компьютер

1 принер

5
4.«Акча жана акча жүгүртүү»303 окуу ауд.721 интерактив.доска

1 ноутбук

1 видеобайкагыч

78
5.«Банк тутуму»304ок.ауд.3024
6.«Каржы жана башкаруу» кафедрасы305 каана151 компьютер

1 принер

10
7.Салык жана салыкка тартуу306 окуу ауд.3015
8.«Финансист» студенттердин илимий ийрими307 каана151 компьютер

1 принер

5
9.«Бухгалтердик эсеп жана аудит»308 окуу ауд.721 интерактив.доска

1 ноутбук

1 видеобайкагыч

78
10.Деканат309 каана30/15/153 компьютер

3 принер

1 видеокамера

2 телевизор 2 DVD

10/5/2/
11.«Менеджмент»310 окуу ауд.3024
12.«Экономика»311 окуу ауд.3012
13.Усулдук-окуу залы314 китепкана7210 компьтер48
14.Компьютердик каана315кк3010 компьтер12
15.Компьютердик каана313кк3010 компьтер12
16.Каана408ок.ауд.3024
17.Каана09 ок.ауд.3024
 Бардыгы17 ауд.       (9окуу ауд. 2 ком.кл)606м2 422 

 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab


Учебно-материальная база.

Скрытый текст

На финансово-экономическом факультете для осуществления учебного процесса имеется 17 учебных аудиторий для проведения лекционных и семинарских занятий. Все аудитории оснащены необходимыми условиями, оборудованием и наглядными пособиями. На факультете имеется 3 компьютерных класса, подключенные к интернету; 1 медиацентр с интерактивной доской; библиотека, студенческая столовая, спортивная площадка. Для проведения занятий имеется следующее техническое обеспечение: 37 компьютеров, 7 принтеров, 3 интерактивные доски, 3 ноутбука, 3 проектора,2 телевизора, 2 DVD, 3 камеры видеонаблюдения и 1 видеокамера.

В библиотеке факультета по направлению «Экономика» имеется 8258 экземпляров книг.  А именно книги по бухгалтерскому учету и аудиту, анализу деятельности предприятий, менеджменту, маркетингу, экономике предприятия, финансы и кредит, банковской деятельности, ценным бумагам, налоги и налогообложению, инвестициям, социальной работе и другая экономическая литература, периодические издания газет и научных журналов, учебно-методические пособия.

Наименование

аудитории, кабинета.

№ кабинетаПлощадь (м2)ОснащенностьКол-во местЭкз.
1.Кафедра «Экономика, «Бухгалтерский учет и социальная работа300151 компьютер, 1 принтер10
2.«Социальная работа»301301 интерактивная доска, 1 ноутбук, 1 камера видеонаблюдения24
3.«Инновационная экономика» Науч.центр302151 компьютер, 1 принтер5
4.«Деньги и денежное обращение»303721 интерактивная доска, 1 ноутбук, 1 камера видеонаблюдения78
5.«Банковская система»3043024
6.Кафедра «Финансы и управление»305151 компьютер, 1 принтер10
7.Налоги и налогообложение»3063015
8.Студенческий научный кружок «Финансист»307151 компьютер, 1 принтер5
9.Бухгалтерский учет и аудит»30872интерактивная доска, 1 ноутбук, 1 камера видеонаблюдения78
10Деканат30930/15/153компьютера, 3 принтера, 1 видеокамера, 2 телевизора, 2 DVD10/5/2
11«Менеджмент»3103024
12«Экономика»3113012
13Библиотека3147210 компьютеров48
14Компьютерный класс315 кк3010 компьютеров12
15Компьютерный класс3133010 компьютеров12
16Кабинет4083024
17Кабинет4093024
Итого17 ауд.

(9 учебн. ауд.

2 ком.кл.)

606 м2422

Контингент студентов факультета на 2020-2021 учебный год по направлениям

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

 

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial