Кыргыз-Өзбек Эл аралык университети Кыргызско-Узбекский международный университет Kyrgyz-Uzbek International University

Кыргыз-өзбек университетинде эл аралык илимий-практикалык конференция өттү
TURMUSH.KG
Кыргыз-өзбек университетинде эл аралык илимий-практикалык конференция өттү
Казакстандагы окумуштуулар онлайн катышты.