Кыргыз-Өзбек Эл аралык университети Эл аралык студенттер күнүнө карата куттуктоо

Бул өмүрдө эстен кеткис учурлар көп болот. Айрыкча, студентик курак өмүрүңдүн гүлдөп турган учуру, келечек тагдырыңдын пайдубалын түптөй турган жоопкерчилиги күчтүү мезгил. Акылың тунуп, билегиңе күч толгон кез.

Ошол тунук акылды, билектеги күчтү туура пайдаланып, адамзат коомунун ар тараптуу өнүгүшүнө салым кошуп, келечек тагдырыңды туура түптөй билүү ар бир инсандын ыйык милдети….

Ещё