Кыргыз-Өзбек университетинин 580200.Менеджмент багыты жана 060106.Ортопедиялык стоматология адистиги Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин реестрине кирген «Билим берүү программаларын жана уюмдарын аккредитациялоо агенттиги» тарабынан аккредитациядан өтүп жатышат.

Кыргыз-Өзбек университетинин 580200.Менеджмент багыты жана 060106.Ортопедиялык стоматология адистиги Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин реестрине кирген «Билим берүү программаларын жана уюмдарын аккредитациялоо агенттиги» тарабынан аккредитациядан өтүп жатышат.
Эксперттик комиссиянын курамы өлкөбүздөгү жана чет элдик окуу жайларынын жана мекемелеринин компетенттүү адистеринен куралган.
Кыргыз-Өзбек университетинин ✅580200.Менеджмент багыты жана ✅060106.Ортопедиялык стоматология адистиги Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин реестрине кирген «Билим берүү программаларын жана уюмдарын аккредитациялоо агенттиги» тарабынан аккредитациядан өтүп жатышат.
Эксперттик комиссиянын курамы өлкөбүздөгү жана чет элдик окуу жайларынын жана мекемелеринин компетенттүү адистеринен куралган.