Куттуктоо

Кыргыз Республикасынын Жогорку аттестациялык комиссиясынын Президиумунун 2020-жылдын 30-июнундагы чечими менен Кыргыз-Өзбек университетинин сыймыктуу бүтүрүүчүсү, ю.и.к., доцент, учурда өзү билим алган Юридика-бажы факультетин жетектеп келе жаткан Кокоева Алмагул Мухтарбековнага 12.00.09-жазык процесси, криминалистика, ыкчам-издөө ишмердүүлүгү адистиги боюнча юридика илимдеринин доктору илимий даражасы ыйгарылды. Кыргыз-Өзбек университетинин жалпы жамааты Алмагул Мухтарбековнаны жана анын илимий кенешчиси ю.и.д., профессор Джоробекова Арзыгул Мамаюнусовнаны кезектеги ийгиликтери менен куттукташат жана аларга бекем ден-соолук, узак өмүр каалоо менен бирге, мындан ары да илимий чыгармачылык ийгиликтерди жарата берүүсүнө тилектештигин билдиришет!!!