Курамы

Тарыхы        Курамы       Окуу-усулдук ишмердүүлүк        Илимий багыттары

Маданий-массалык иш — чаралар 

Бүтүрүүчүлөр 


Кафедранын курамы

 

Кыргыз филология кафедрасында п.и.к., доцент Тилекова Н.Д. ф.и.к., доцент Исмаилова Б.Т., ф.и.к., улук окутуучу Сарыков С.Т., ф.и.к., доцент Койчуманова Г.К., п.и.к., доцент Усарова Г.О.,  ф.и.к., улук окут. Жусуева С.К.,, окутуучу Акматова С.Р., окутуучу Алибекова Ө.Б., окут. Кыргызбаева Р.З., А.Р.Заировалар  илимий багытта иш алып барышат. Андан тышкары кафедранын базасында Алибекова Ө.Б.,  ОшМУнун  аспирантурасынын күндүзгү бөлүмүнө кабыл алынды. Ошондой эле быйылкы 2019-2020-окуу жылында С.Исмаилова, Г.Борубекова, А.Токтобаева, Б.Мамитова, Абдимиталип кызы Нуризалар кыргыз филалогия кафедрасына окутуучулук кызматына кабыл алынышты.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тилекова Н.Д. –ТФФнын деканы, п.и.к., доцент. Кафедрада 2000-жылдан бери эмгектенет. Билим берүүнүн отличниги,  1 илимий монографиянын ээси, 20дан ашуун окуу-усулдук колдонмонун, 40тан ашуун илимий макалалардын автору

Исмаилова Б.Т. — КФ кафедрасынын башчысы, ф.и.к., доцент. 2000 — жылдан бери эмгектенет. Билим берүүнүн отличниги. 1 илимий монографиянын ээси, 30дан ашуун окуу-усулдук колдонмолордун,  20дан ашуун илимий макалалардын автору

Токтосунов С.Т. — КФ кафедрасынын доценти, ф.и.к. Мамлекеттик тил жана социалдык иштер боюнча проректор

 Эшманова С.К. — КФ кафедрасынын улук окутуучу, филология илимдеринин кандидаты

Усарова Г.О. — КФ кафедрасынын доценти, п.и.к., 2000-жылдан бери эмгектенет. 20 дан ашуун окуу-усулдук колдонмонун, 15 тен ашуун илимий макалалардын автору

Жусуева С.К. — КФ кафедрасынын улук окутуучусу, ф.и.к. 2003-жылдан бери эмгектенет, коомдук — тарбиялык иштер боюнча жооптуу. 20 дан ашуун окуу-усулдук колдонмонун, 15 тен ашуун илимий макалалардын автору

 

 

Акматова С.Р. – КФ кафедрасында улук окутуучусу,  2000 — жылдан бери эмгектенет. Билим берүүнүн отличниги. 10дон ашуун окуу-усулдук колдонмолордун, 15тен ашуун илимий макалалардын автору

 

Алибекова Ө.Б. — КФ кафедрасынын улук окутуучу, 2003- жылдан бери эмгектенет. 20дан ашуун окуу-усулдук колдонмолордун, 15тен ашуун илимий макалалардын автору

Кыргызбаева Р.З. — КФ кафедрасынын окутуучусу, 2018- жылдан бери эмгектенет

 

Борубекова Г.К. — КФ кафедрасынын окутуучусу

  

Исмаилова С. — КФ кафедрасынын окутуучусу

 

 

Токтобаева А.Д.  — КФ кафедрасынын окутуучусу

 

Абдимиталип кызы Н. — КФ кафедрасынын окутуучусу

Арынова Венера – КФ кафедрасынын лаборанты, 2017-жылдын май айынан бери эмгектенет

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial