Кесиптик колледжде, студенттер менен жакындан иш алып баруу үчүн, кураторлордун аткарган жумуштары боюнча ай сайын эсеп -кысаптар zoom программасы аркылуу, онлайн форматта жургүзүлүүдө.

Кураторлор эсеп-кысабында тайпада окуп жаткан студенттердин сабакка  катышуусу, контрактык төлөмдөр, ИСУОга студенттердин киргизилиши, тарбиялык сааттардын өтүлүшү, ж.б аткарган жумуштары боюнча анализ кылуу аркылуу маалыматтарды беришүүдө.