Кесиптик багыттар
 

Тарых-филология факультетинде 4 адистешкен кафедрада жогорку квалификациялуу, компетенттүү окутуучулар: илимдин докторлору, профессорлор, илимдин кандидаттары, доценттер  эмгектенишет.

 

Тарых жана философия кафедрасынын Социалдык-экономикалык билим берүү  багытында  тарых профили  боюнча  бакалаврлар  даярдалат.

Тарых жана философия кафедрасы – башчысы, ага окутуучу Ташалиева М.М.

 

Кыргыз филология кафедрасы да бүтүрүүчү кафедра катары Филологиялык билим берүү багытында кыргыз тили жана адабияты профили боюнча бакалаврларды даярдашат.

Кыргыз филология кафедрасы – башчысы, филология илимдеринин кандидаты, доцент Б.Т. Исмаилова.

 

 

Орус филология кафедрасында Филологиялык  билим  берүү  багытынын орус тили жана  адабияты профили боюнча  бакалаврлар  даярдалат.

Орус филология кафедрасы – башчысы филология илимдеринин кандидаты, доцент Р.В. Алиева.

 

Англис филология кафедрасы да бүтүрүүчү кафедра катары Филологиялык билим берүү багытынын чет тили профили боюнча бакалаврларды даярдашат.

Англис филология кафедрасы — башчысы педагогика илимдеринин кандидаты, доценттин м.а.Ж.Каденова.

 

Мындан сырткары факультеттин чет тили кафедрасы университеттеги бардык жогорку билим берүү багытын  англис тили боюнча  тейлейт. Кафедра башчысы, доцент Жусупова Д.

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial