Кесиптик багыттар
Тарых-филология факультетинде 4 адистешкен кафедрада жогорку квалификациялуу, компетенттүү окутуучулар: илимдин докторлору, профессорлор, илимдин кандидаттары, доценттер эмгектенишет:

Тарых жана философия кафедрасы – башчысы философия илимдеринин доктору, профессор А.Т. Балтабаева.

Тарых жана философия кафедрасынын Социалдык-экономикалык билим берүү багытында тарых профили боюнча бакалаврлар даярдалат.

Кыргыз филология кафедрасы – башчысы филология илимдеринин кандидаты, доцент Б.Т. Исмаилова.

Кыргыз филология кафедрасы да бүтүрүүчү кафедра катары Филологиялык билим берүү багытында кыргыз тили жана адабияты профили боюнча бакалаврларды даярдашат.

Орус филология кафедрасы – башчысы филология илимдеринин кандидаты, доцент Р.В. Алиева.

Орус филология кафедрасында Филологиялык билим берүү багытынын орус тили жана адабияты профили боюнча бакалаврлар даярдалат.

 

Англис филология кафедрасы — башчысы педагогика илимдеринин кандидаты, улук окутуучу Ж.Каденова.

Англис филология кафедрасы да бүтүрүүчү кафедра катары Филологиялык билим берүү багытынын чет тили профили боюнча бакалаврларды даярдашат.

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial