Кесиптик багыттар

[columns-container class=»»] [one-fourth-first]Факультеттин тарыхы[/one-fourth-first] [one-fourth]Окуу-усулдук иштери[/one-fourth] [one-fourth]Факультетке тиешелүү документтер[/one-fourth] [one-fourth]Илимий-изилдөө ишмердүүлүгү[/one-fourth] [/columns-container]
[vertical-spacer] [columns-container class=»»] [one-fourth]Тарых-филология факультетинин маданий-массалык иштери[/one-fourth] [one-fourth]Өндүрүштүк байланыштар[/one-fourth] [one-fourth]Кесиптик багыттар[/one-fourth] [/columns-container]
[vertical-spacer] [columns-container class=»»] [one-fourth-first]Окумуштуулар кеңешинин курамы[/one-fourth-first] [one-fourth]Факультеттин бүтүрүүчүлөрү[/one-fourth] [/columns-container]
[vertical-spacer] [columns-container class=»»] [one-fourth-first]Тарых жана философия[/one-fourth-first] [one-fourth]Кыргыз филологиясы[/one-fourth] [one-fourth]Англис филологиясы[/one-fourth] [one-fourth]Орус филологиясы[/one-fourth] [/columns-container]

 

Тарых-филология факультетинде 4 адистешкен кафедрада жогорку квалификациялуу, компетенттүү окутуучулар: илимдин докторлору, профессорлор, илимдин кандидаттары, доценттер  эмгектенишет.

 

Тарых жана философия кафедрасынын Социалдык-экономикалык билим берүү  багытында  тарых профили  боюнча  бакалаврлар  даярдалат.

Тарых жана философия кафедрасы – башчысы, ага окутуучу Ташалиева М.М.

 

Кыргыз филология кафедрасы да бүтүрүүчү кафедра катары Филологиялык билим берүү багытында кыргыз тили жана адабияты профили боюнча бакалаврларды даярдашат.

Кыргыз филология кафедрасы – башчысы, филология илимдеринин кандидаты, доцент Б.Т. Исмаилова.

 

 

Орус филология кафедрасында Филологиялык  билим  берүү  багытынын орус тили жана  адабияты профили боюнча  бакалаврлар  даярдалат.

Орус филология кафедрасы – башчысы филология илимдеринин кандидаты, доцент Р.В. Алиева.

 

Англис филология кафедрасы да бүтүрүүчү кафедра катары Филологиялык билим берүү багытынын чет тили профили боюнча бакалаврларды даярдашат.

Англис филология кафедрасы — башчысы педагогика илимдеринин кандидаты, доценттин м.а.Ж.Каденова.

 

Мындан сырткары факультеттин чет тили кафедрасы университеттеги бардык жогорку билим берүү багытын  англис тили боюнча  тейлейт. Кафедра башчысы, доцент Жусупова Д.