Илимий-изилдөө ишмердүүлүгүПрофессордук-окутуучулук курамы, илимий-изилдөө иштери

Бүгүнкү күндө факультетте 55 профессордук-окутуучулук курамдан турат, алардын ичинен: илимдин доктору — 2, профессор — 1, илимдин кандидаттары — 16, доценттер — 10,  магистр — 7, ага окутуучу — 8, окутуучу – 29.

Факультеттин кафедралары: “Кыргыз тилинин жана адабиятынын актуалдуу проблемалары, окутуунун негизги маселелери”, “Англис тили жана аны окутуунун жаңы усулдары”, “Кыргызстан элдеринин тарыхы, маданияты жана философиясы”, “Улуттук мектептерде орус тилин жана адабиятын окутуунун усулунун актуалдуулугу” аттуу темалардын негизинде илимий иштерин аткарып келишет. Аткарылган илимий темаларга ф.и.д, профессор А.Акматалиев, п.и.д., профессор А.Муратов, ф.и.д., профессор К.Зулпукаров, филос.и.д., профессор О.Тогузаков, т.и.д., профессор А.Асанкановдор жетекчилик кылуу менен илимий иштерди аткарууда.

Акыркы жылдарда факультетте 2 кандидаттык диссертация ийгиликтүү корголду. Алар: кыргыз филология кафедрасынын окутуучулары С.Жусуева жана С.Эшмановалар.

Тарых жана философия кафедрасынын улук окутуучусу М.Ташалиева “Сарыкол кыргыздарынын үйлөнүү үлпөт каада-салты (19-к. аягы 20-к. башы)” аталышындагы диссертациялык иши аяктап коргоонун алдында турат.

Англис филология кафедрасынын окутуучусу Ч.Шарипованын да кандидаттык диссертациялык иши аяктоонун алдында.

Факультеттин окутуучулары О. Алибекова, А.Заирова, Т.Көкөева, Е.Рузиева, Т.Пазылова, Г.Ташбаева, Г.Охунова, Н.Адышевалар кандидаттык диссертациялык илимий иштери менен алектенишүүдө.

Доктордук теманын үстүндө төмөнкү окутуучулар илимий иштерин жүргүзүүдө. Алар: п.и.к., доц. Н.Тилекова, ф.и.к., доц. Б. Исмаилова, ф.и.к., доц. Д.Саидрахимова, филос.и.к. Ш.Ташкулова, ф.и.к., доц. Р.Алиева.

ПОЖдун сапаттык көрсөткүчү

Факультеттин кыргыз тили жана адабияты профилинин студенттерине Бишкек шаарынан ф.и.д., проф. А.Т. Турдугулов конок лекция окуп кетти.

Тарых-филология факультетинин окутуучулары регионалдык, республикалык, эл аралык илимий-практикалык конференцияларга активдүү катышып келишет.

Факультет тарабынан «Улуу окмуштуу жана философ Ж.Баласагынга 1000 жыл»,  «История и культура  народа  Кыргызстана наследие и современности»,  2017-жылдын 18-майында “Эл дөөлтү – эне тил жана “Манас” эпосу” аттуу аймактык илимий – практикалык конференция, 2018-жылы декабрь айында “Ч.Айтматовдун адабий мурасы улуттук жана жалпы адамзаттык маданият мейкиндигинде” аттуу республикалык илимий-практикалык конференциялар уюштурулган.

2017-2018-окуу жылында англис филология кафедрасынын окутуучулары Казакстан Республикасынын Караганды шаарындагы КарМУда уюштурулган көп тилдүү билим берүү боюнча семинарга катышып келишкен.

2018-19-окуу жылында англис филология кафедрасынын окутуучулары Өзбекстан Республикасынын Ташкент шаарындагы ДТУта уюштурулган «Англис тилин өнүктүрүү» деген темадагы эл аралык илимий – практикалык конференцияга катышып келишти.

Факультеттин деканы, п.и.к., доцент Н.Д.Тилекова жана англис филология кафедрасынын доценти Д.С.Саидырахимова Москва шаарындагы РАЕде 2019-жылы февраль айында уюштурулган эл аралык форумга катышып келишти, ошондой эле РАЕнин бир канча сыйлыктары, медалдары менен сыйланышты.

Мындан тышкары факультеттин бир топ окутуучулары Өзбекстандын Самарканд шаарындагы СамГУ жана «Жибек жолу» эл аралык туризм университети уюштурган «Возреждение паломнического туризма на перекрестке Великого Шелкового пути» аттуу эл аралык илимий-практикалык конференцияга катышып келишти.

Факультетте төмөнкүдөй илимий ийримдер иш алып барышат:

«Айтматов таануу» ийрими – жетекчиси С.Жусуева;

«Жаш лингвист» ийрими – жетекчиси О.Алибекова;

«Археолог ийрими» – жетекчиси М.Ташалиева;

«Аймак таануу» ийрими – Г.Сариева.

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial