Илимий багыттары

Кыргыз филология кафедрасынын окутуучуларынын илимий багыттары

 

Кафедранын илимий темасы: Кыргыз тилинин жана адабиятынын актуалдуу проблемалары, окутуунун негизги маселери

 

 

Ф.А.Ж.Илимий темасыИлимий жетекчисиБолжолдуу

жактоо

мөөн.

Коргоо

жери

1Тилекова Н.Д.«Дүйнөлүк адабияттын өкүлдөрүн

Мектепте окутуунун илимий

методикалык негиздери»

Илимий жетек: ф.и.д.,

проф. А.Т.Турдугулов

2024-ж.Бишкек
2Койчуманова Г.К.«Эгемендүүлүк жылдарындагы

кыргыз адабиятынын эволюциялык өнүгүшү»

Илимий жетек: ф.и.д.,

проф. А.Акматалиев

2023-ж.Бишкек
3Сарыков С.Т.«Акындар поэзиясын ЖОЖдордо интеграциялап окутуунун негиздериИлимий жетек: п.и.д.,

проф. А.Ж.Муратов

2023-ж.Бишкек
4Эшманова С.К.«Тексттеги кайталоо

конфигурациялары»

Илим. жетек.:

ф.и.д., проф.

К.З.Зулпукаров

2017-ж.

коргоду

Бишкек
5Исмаилова Б.Т.«Азыркы кыргыз

адабиятындагы жанрдык-

тематикалык өзгөчөлүктөр

жана адабий багыттардын ар

түрдүүлүгү»

Илим. жетек.:

ф.и.д., доц.

Кадырмамбетова А.

2024-ж.Бишкек
6Усарова Г.О.«ЖОЖдордо кредиттик технология

боюнчаокутуудакомпетенттүүлүктү

калыптандыруунун жана

өнүктүрүүнүн илимий теориялык

негиздери»

Илим. жетек.: п.и.д.,

проф.

Б.К.Үкүева

2024-ж.Бишкек
7Жусуева С.К.«Кыргыз адабиятындагы очерк

Жанрынын калыптанышы жана

өнүгүшү»

Илимий жетек.:

ф.и.д., проф.

А. Акматалиев.

2018-ж.

коргоду

Бишкек
8Алибекова Ө.Б.«Мектептин XI классында

Манастануу курсун окутуунун

технологиялары»

Илимий жетек: ф.и.д.,

проф. А.Т.Турдугулов

2022-ж.Бишкек
9Заирова А.Р.«Кыргыз тилиндеги жамдама жактуу сүйлөмдөр»Илимий жетек.:ф.и.д.,

проф. Элчиев Ж.Э.

2022-ж.Бишкек

Кыргыз филология кафедрасынын аспирант жана изденүүчүлөрүнүн илимий багыттары

 

 

1Шарипова Ч.“Немис жана кыргыз

колеронимдеринин

парадигматикалык

синтагматикалык касиеттеринин

салыштырма мүнөздөмөсү”

Илимий жетек.:

ф.и.д., проф.

К.З.Зулпукаров

2019-ж.Бишкек
2Козубаева А.К.«Кыргыз менталдык-тилдик

дүйнө сүрөтүндө «Эр»

концептинин репрезентацияланышы»

Илимий жетек.:

ф.и.д., проф.

К.З.Зулпукаров

2022-ж.Бишкек

  Кыргыз филология кафедрасынын мүчөлөрү жана ФБК  тайпаларынын студенттери  2018- календардык жылында факультет тарабынан төмөнкү илимий конференцияларга  жана башка республикалык, эл аралык илимий конференцияларга да активдүү катышышты.

 • 2018 –жылдын 19-апрелинде  «Бүткүл дүйнөлүк көчмөндөрдүн (III) оюндары-элдердин жана алардын маданиятынын жакындашуусу» аттуу эл аралык тегерек стол (ОГПИ, “Единиство” коомдук фонду)
 • 2018 –жылдын 20-апрелинде  «Чыгыш таануунун жана африканистиканын актуалдуу маселелери» аттуу  I Эл аралык илимий-практикалык конференциясы (ОшМУ)
 • 2018 –жылдын 20-21-апрелинде «Заманбап педагогикалык билим берүүнүн жана илимдин теориялык жана методологиялык көйгөйлөрү»  аттуу  эл аралык илимий-практикалык конференциясы (Бишкек шаары, И.Арабаев атындагы КМУ);

 

 • 2018 –жылын 26-апрелинде  «Чынгыз Айтматовдун адабий мурасы улуттук жана жалпы адамзаттык маданият мейкиндигинде»  аттуу республикалык илимий-практикалык конференциясы (КӨУ);
 • 2018-жылдын 12-13-майында «I-е Токтомаматовские чтения» на тему “Научные исследования: современные инновации в науке, образовании и технологиях” аттуу эл аралык илимий-практикалык конференциясы (К.Ш. Токтомаматов атындагы эл аралык университет);
 • 2018-жылдын 18-июнда “Аймактарды өнүктүрүү жылынын” алкагында, Кызыл-Кыя шааарынын 120 жылдыгына жана Кызыл-Кыя педагогикалык институтунун түзүлгөндүгүн 20 жылдык мааракесине карата ”Билим берүүдөгү актуалдуу маселелер” аттуу эл аралык илимий-тажрыйбалык конференциясы (БатМУ).
 • 2018-жылдын 26-июнда Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясынын Ч.Айтматов атындагы Тил жана адабият институтунун 90 жылдыгына арналган эл аралык илимий-практикалык конференциясы (КР УИА)
 • 2018-жылдын 28-июнунда “Экономико-техническая платформа новой информационной революции” VII эл аралык илмий-практикалык конференциясы  (БатМУ, Институт научных коммуникаций)
 • 2018-жылдын 13-декабрында Ч.Айтматовдун 90 жылдыгына арналган “Айтматовдук окуулар” аттуу республикалык илимий-практикалык конференциясы (Ташкент)

Мындан сырткары кыргыз филология кафедрасынын окутуучулары өздөрүнүн илимий – изилдөө иштери боюнча башка ЖОЖдордо иштеген илимий жетекчилери менен тыгыз байланышта иштешүүдө.

Кыргыз филология кафедрасы Ош шаарындагы көптөгөн мектептер, мектеп-гимназиялар, лицейлер менен  келишим түзүп, кызматташып келет. 2017-2018-окуу жылында кафедра 10 мектеп менен келишим түзгөн. Мамлекеттик жана өндүрүштүк практикалар кафедра, университет тарабынан түзүлгөн келишимдердин негизинде ар кайсы мектептерде, мектеп – интернаттарда, гимназияларда өткөрүлөт.

 

ИЛИМИЙ  БАЙЛАНЫШТАР,  КЫЗМАТТАШТЫК:

 

 1. Ош мамлекеттик университетинин кыргыз филология факультети;
 2. Ош гуманитардык- педагогикалык институтунун гуманитардык -педагогикалык факультети;
 3. Россия мамлекеттик социалдык университетинин Оштогу филиалы (РГСУ);
 4. Түштүк регионундагы илимий- изилдөө институту;
 5. 5. И. Арабаев атындагы КМУ;
 6. Ош технологиялык университетинин мамлекеттик тил кафедрасы;
 7. КРнын УИАсы;
 8. Ж.Баласагын атындагы КУУ;
 9. ФерГУ.

Андан сырткары келишими жок, бирок илимий жана тажрыйба алмашуу байланыштарды төмөнкү ЖОЖдор жана мамлекеттик мекемелер  менен  жүргүзүп келе  жатат:

 

1.Баткен мамлекеттик университетинин тилдер кафедрасы;

2.Жалал-Абад мамлекеттик университети;

3.Көркөм өнөр жана Кыргыз улуттук  мамлекеттик академиясы;

4.И. Арабаев  атындагы КМУ кыргыз филология кафедрасы;

5.Бишкек гуманитардык институту;

6.Ош технологиялык университетинин илимий иштер бөлүмү;

7.Ош облусттук мугалимдердин билимин өркүндөтүү институту;

8.Андижан мамлекеттик университети «Педагогика жана психология» кафедрасы

9.«ЭлТР» телерадио компаниясы

10.Мектепте чейинки, жалпы орто, мектептен сырткары билим берүү мекемеси; ж.б.

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial