“БИЛИМ, ИЛИМ ЖАНА МАДАНИЯТ – ЖАРКЫН КЕЛЕЧЕК” АТАЛЫШЫНДАГЫ ЖАШ ИЛИМПОЗДОРДУН ЖАНА СТУДЕНТТЕРДИН V — ИЛИМИЙ-ПРАКТИКАЛЫК КОНФЕРЕНЦИЯНЫН П Р О Г Р А М М А С Ы

“БИЛИМ, ИЛИМ ЖАНА МАДАНИЯТ – ЖАРКЫН КЕЛЕЧЕК” АТАЛЫШЫНДАГЫ ЖАШ ИЛИМПОЗДОРДУН ЖАНА СТУДЕНТТЕРДИН V — ИЛИМИЙ-ПРАКТИКАЛЫК КОНФЕРЕНЦИЯНЫН П Р О Г Р А М М А С Ы .pdf