Кесиптик багыттары

Эл аралык ишмердүүлүкФАКУЛЬТЕТТИН КЕСИПТИК БАГЫТТАРЫ

 

Бүгүнкү күндө факультетибизде эл чарбасында өтө керектүү, келечектүү деп эсептелинген төмөнкү багыттар жана адистиктер боюнча кесип ээлери даярдалат:

 

Багыттардын      шифриБагыттардын аталышыЫйгарылуучу квалификация
КыргызчаОрусча
1570700Текстиль жана костюм исскуствосуИскусство костюма и текстилья(очный,вечерный) 

Бакалавр

2740700Жеңил өнөр-жай 

Буюмдарынын технологиясы жана конструкциялоо

Технология и конструирования изделий легкой промышленности (очный,заочный) 

Бакалавр

3570400Дизайн(ЖРТ талап кылынбайт)Дизайн(без ОРТ) 

(очный,заочный)

 

Бакалавр

4570022<<Декоративдик колдонмо искусствосу жана элдик кол өнөрчүлүк>> 

(ЖРТ талап кылынбайт)

Декаративно прикладное искусство и народные промыслы(без ОРТ) 

(очный)

 

Бакалавр

5710100Информатика жана 

Эсептөө техникасы

Информатика и вычислительная техника 

(очный,вечерный)

 

Бакалавр

6640200Электроэнергетика жана электротехникаЭлектроэнергетика и электротехника 

(очный,заочный)

 

Бакалавр

7610300Агроинженерия 

(электрдик жабдуулар жана электротехнологиялар)

(очный,заочный)

Агроинженерия 

(электро обородувание и электротехнология)

 

Бакалавр

8570025ГрафикаГрафика (без ОРТ)Адистик
9670200Транспорттук технологиялык машиналарды жана комплекстерди эксплуатациялооЭксплуатация транспортно технологических машин и комплексов 

(очный,заочный)

 

Бакалавр

 

  1. Өндүрүштүк байланыштары

 

Факультетте кесипке даярдоо иши өндүрүштүк ишканалар менен тыгыз байланышта ишке ашат. Факультеттин кафедралары КР аймагындагы, жана жакынкы чет өлкөлөрдөгү өз профилдерине туура келген өндүрүштүк ишканалар менен тыгыз байланышта. Ал байланыштардын алкагында факультетибиздин студенттеринин практикалык окуу сабактары,, окуу-таанышуу жана өндүрүштүк практикалары, диплом алдындагы практикалары, экскурсиялар уюштурулат,

Ал байланыштарды төмөнкүдөй элестетүүгө болот.

АО Сымбат, Бишкек АК “Илбирс” “Жеңил өнөр жай” ассоциациясы, ЖИ IGAMOD тигүү ишканасы. АО Кызыл-Кия тигүү фабрикасы,   “Германиялык технологиялык борбору” эл аралык уюму, Beeline компаниясы, БТА банкы, Айыл өкмөттөр, “Градиент” фирмасы , “Максат” АК, Токтогул ГЭС каскаддары, АООТ “Ошэлектро”, ООФ ОАО“Кыргызтелеком”, Ipswich, ОшГТС,

МПО                          теплоснабжение,                          “Гений”                               окуу борбору,                                      ж.б

2.Стденттер Кызыл-Кия тигүү фабрикасында

 

 

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial