Багыттар

Факультет

Кафедра
 

Багыттар

Каржы-экономика факультетинде учурда төмөнкү багыттар боюнча адисттер даярдалат:

 1. 580100. “Экономика”

Профилдери:

 • “Каржы жана насыя”
 • “Бухгалтердик эсеп, талдоо жана аудит”
 • “Ишкананын экономикасы жана башкаруу”
 1. 580200. “Менеджмент”
 2. 540200. “Социалдык иш”
 3. 580500. “Бизнес-информатика”
 4. 580900. “Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу”

Факультетте 980 студенттер күндүзгү жана сырттан окуу бөлүмдөрүндө дистанттык билим берүү технологиясын колдонуу менен билим алышат.Направления

Скрытый текст

Подготовка кадров на финансово-экономическом факультете осуществляется по следующим направлениям:

 1. 580100. «Экономика»

Профили:

 • «Финансы и кредит»
 • «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
 • «Экономика и управление на предприятии»
 1. 580200. «Менеджмент»
 2. 540200. «Социальная работа»
 3. 580500. «Бизнес-информатика»
 4. 580900. «Государственное и муниципальное управление»

На факультете получают образования 980 студентов по двум формам обучения – очная и заочная с применением дистанционных образовательных технологий.Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial